Market Operations

Rapporti u Artikli

Bħala parti mill-funzjoni ta' market making tal-Bank Ċentrali ta' Malta, il-Bank iwettaq u jippubblika riċerka relatata mal-qasam tas-Swieq Finanzjarji partikolarment dwar is-suq lokali tal-bonds. Dawn l-istudji u rapporti informattivi jissupplimentaw il-pubblikazzjoni regolari tal-Bank bħar-rapporti tas-suq u data relatata mas-suq sekondarju lokali.

Rapporti u Artikli Ppubblikati
Green finance in the local capital markets
Understanding bonds: A basic guide for investors
An introductory overview of the bond market