Ekonomija

Stħarriġ dwar il-Finanzi u l-Konsum tal-Households

L‑Istħarriġ dwar il‑Finanzi u l‑Konsum tal‑Households (HFCS) isir mill‑Bank Ċentrali ta' Malta bħala parti minn proġett taż‑żona tal‑euro kkoordinat mill‑Bank Ċentrali Ewropew (BĊE). L‑għan tal‑HFCS hu li jkun rappreżentattiv kemm fuq livell nazzjonali, kif ukoll fuq livell taż‑żona tal‑euro, u ġie mfassal sabiex jiżviluppa profil tal‑households billi jiġbor informazzjoni dettaljata dwar l‑assi u l‑obbligazzjonijiet tagħhom. L‑HFCS sar għall‑ewwel darba f'Malta fl‑2010.

L‑istatistika miġbura fl‑istħarriġ tipprovdi tagħrif interessanti dwar il‑karatteristiċi finanzjarji tal‑households Maltin u l‑mudelli tal‑konsum u t‑tfaddil tagħhom. Din l‑informazzjoni tintuża biss għal analiżi ekonomika u tal‑istatistika, u għal proġetti ta' riċerka tal‑Bank jew għal inizjattivi oħra ta' riċerka tal‑BĊE. Id-data kollha hi anonima u tiġi meqjusa bħala kunfidenzjali. Barra dan, id-data hija pproċessata skont ir‑rekwiżiti tal‑Att dwar il‑Protezzjoni u l‑Privatezza tad‑Data (Kap. 440).

Il‑kwestjonarju hu maqsum f'żewġ partijiet ewlenin: parti waħda tiffoka fuq il‑household kollha kemm hi, u l‑parti l‑oħra tiffoka fuq membri individwali tal‑household. Il‑parti li tkopri mistoqsijiet fil-livell ta' household tinkludi: assi reali u l‑finanzjament tagħhom, piżijiet oħra, negozji privati, assi finanzjarji, trasferimenti u donazzjonijiet interġenerazzjonali, u konsum/tfaddil. Il‑mistoqsijiet dwar l‑individwi jkopru s‑suġġetti li ġejjin: demografija, impjieg, drittijiet futuri tal‑pensjoni u dħul relatat max‑xogħol.

Din l‑istatistika hi essenzjali għal dawk li jfasslu l‑politika fir‑rigward tal‑inflazzjoni, il‑qgħad, benefiċċji tal‑irtirar, rati tal‑imgħax, tfaddil nazzjonali u oqsma oħra relatati mal‑karatteristiċi finanzjarji tal‑households. L‑HFCS jipprovdi data fuq livell mikro lill‑Bank u lill‑BĊE dwar ix‑xejriet tal‑finanzi u l‑konsum tal‑households. Din id‑data tagħti tagħrif importanti dwar l‑imġiba ekonomika tal‑households u r‑reazzjoni tagħhom għal bidliet fil‑politika. Din l‑informazzjoni hija essenzjali kemm għat‑tmexxija tal‑politika monetarja kif ukoll għal skopijiet ta' stabbiltà finanzjarja. Pereżempju, bidla fir‑rati tal‑imgħax tista' taffettwa d‑deċiżjonijiet tal‑households dwar it‑tfaddil u l‑konsum, u dawn id‑deċiżjonijiet imbagħad jinfluwenzaw it‑trażmissjoni tal‑politika monetarja fl‑ekonomija kollha kemm hi.

L‑HFCS jippermetti wkoll paraguni internazzjonali tal‑istesss data, u fl‑istess ħin joħloq stampa komprensiva nazzjonali ta' kull pajjiż.

Implimentazzjoni nazzjonali tal‑istħarriġ

Dan il‑proġett jirriżulta mill‑parteċipazzjoni tal‑Bank fin-Network tal‑Finanzi u l‑Konsum tal‑Households (Household Finance and Consumption Network (HFCN)) tal‑BĊE. Il‑popolazzjoni ta' referenza li għaliha hu maħsub l‑istħarriġ tikkonsisti mill‑households kollha residenti f'Malta. Il-kampjun huwa magħmul minn panel ta’ households li kienu pparteċipaw fl-istħarriġ preċedenti, u kampjun sistematiku ta’ households ġodda.

Fl‑istħarriġ, kull household magħżula tirrappreżenta ħafna households oħra fil-popolazzjoni. Minkejja li l‑parteċipazzjoni hi volontarja, kull household hija importanti għaliex il‑parteċipazzjoni hi mezz biex il‑households magħżula jkunu rappreżentattivi biżżejjed.

Bosta rispondenti ser iħossu li diversi mistoqsijiet tal‑istħarriġ huma personali. Madankollu, biex wieħed jifhem liema fatturi jinfluwenzaw id‑deċiżjonijiet finanzjarji tal‑households Maltin u ta' dawk taż‑żona tal‑euro, hu vitali li l‑Bank isaqsi għadd ta' mistoqsijiet ta' natura finanzjarja. Imbagħad, it‑tweġibiet għal dawn il‑mistoqsijiet jistgħu jintużaw bħala informazzjoni għal dawk li jfasslu l‑politika.

Riżultati ewlenin tal‑istħarriġ tal‑2010, tal‑2013, tal-2017 u tal-2021

Ir‑riżultati ewlenin tal‑HFCS li saru f'Malta fl-erba' waves ġew ippubblikati mill‑Bank Ċentrali ta' Malta u jistgħu jiġu aċċessati mil-links t'hawn taħt. 

Iżjed informazzjoni hi disponibbli fis‑sit tal‑BĊE.

Rapporti u Artikli Relatati:

Għal aktar informazzjoni:

Tista' tikkuntattja lill‑Bank Ċentrali ta' Malta hawn sabiex tikseb iżjed informazzjoni dwar l‑HFCSJekk ma tismax mingħandna fi żmien tlett ijiem tax-xogħol, jekk jogħġbok inti ġentilment mitlub tikkuntattjana bit-telefown sabiex taċċerta li l-Bank verament irċieva l-email tiegħek.