Financial Stability

Working Papers u Studji Oħra

Il-Bank Ċentrali ta' Malta jwettaq u jippubblika riċerka xjentifika dwar l-oqsma rilevanti mal-obbligi ewlenin tiegħu biex jappoġġja l-mandat ta' stabbiltà finanzjarja tal-Bank. Dawn l-istudji jissupplimentaw il-pubblikazzjonijiet ewlenin tal-istabbiltà finanzjarja tal-Bank, jiġifieri r-Rapport dwar l-Istabbiltà Finanzjarja u l-Interim tiegħu. Ir-Rapport dwar l-Istabbiltà Finanzjarja jinkludi wkoll għadd ta' siltiet u artikli speċjali relatati mal-istabbiltà finanzjarja.