Publications

Riċerka Ekonomika

Is‑serje tal‑Working Papers tal‑Bank tippreżenta r‑riżultati ta' xogħol ta' riċerka li jsir mill‑istaff tal‑Bank dwar suġġetti relatati mal‑funzjonijiet tal‑Bank, speċjalment dwar kwistjonijiet ekonomiċi u ta' stabbiltà finanzjarja. Huma kkunsidrati bħala "xogħol li jkun għaddej", u l‑opinjonijiet espressi huma dawk tal‑awturi. Barra mill‑iskop ta' disseminazzjoni tar‑riżultati tar‑riċerka tal‑Bank, jiġu ppubblikati biex jisiltu kummenti u jkomplu jħeġġu d‑diskussjoni. Kultant, il-Bank jippubblika working papers miktuba minn ekonomisti oħrajn fis-serje tiegħu ta' Working Papers. Is‑serje tal‑Working Papers tal‑Bank tiġi riveduta mill-pari internament u esternament.

Studji oħra huma pubblikazzjonijiet li jiffukaw iktar dwar diversi aspetti tal-irwoli u l-funzjonijiet tal-Bank u jipprovdu fehim komprensiv tal-isfidi attwali, ix-xejriet emerġenti, u l-implikazzjonijiet ta’ politika.

Working Papers u Studji Oħra
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Pre-2013 publications

Is-serje ta' Policy Notes tirreferi għal sommarji qosra dwar kwistjonijiet magħżula ta' politika, relatati mal-ekonomija Maltija. Din is-serje tiġi riveduta internament.

Policy Notes
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

L-ekonomisti tal-Bank huma inkoraġġiti sabiex jippubblikaw ir-riċerka tagħhom f'pubblikazzjonijiet esterni. Il-links għal dan ix-xogħol ta' riċerka, li mhux dejjem ikun relatat direttament mal-funzjonijiet tal-Bank, jinsabu hawn taħt. Il-fehmiet espressi f'dawn id‑dokumenti, li għaddew minn proċess ta' reviżjoni mill-pari, huma dawk tal-awturi.

Pubblikazzjonijiet Esterni
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Il-Workshops jikkonsistu minn taħditiet jew preżentazzjonijiet mill-panel, segwiti minn mistoqsijiet u tweġibiet u diskussjoni miftuħa mal-udjenza. Il-Workshops huma miftuħin għall-impjegati.

5 ta' April 2024 Lessons from the Dutch Disability Reforms
2 ta' Ġunju 2021                                               Forward guidance matters: Disentangling monetary shocks
13 ta' Marzu 2019 Assessing the impact of policy changes on house prices
7 ta' Marzu 2019 Hedonic pricing and housing price indices 
8 ta' Frar 2019

Quo vadis: recession or just a slowdown? How would you interpret latest "disappointing" euro area economic data?

Għal kwalunkwe informazzjoni oħra, inti ġentilment mitlub tikkuntattjana hawn.