Publications

Riċerka Ekonomika

Is‑serje tal‑Working Papers tal‑Bank tippreżenta r‑riżultati ta' xogħol ta' riċerka li jsir mill‑istaff tal‑Bank dwar suġġetti relatati mal‑funzjonijiet tal‑Bank, speċjalment dwar kwistjonijiet ekonomiċi. Huma kkunsidrati bħala "xogħol li jkun għaddej", u l‑opinjonijiet espressi huma dawk tal‑awturi. Barra mill‑iskop ta' disseminazzjoni tar‑riżultati tar‑riċerka tal‑Bank, jiġu ppubblikati biex jisiltu kummenti u jkomplu jħeġġu d‑diskussjoni. Kultant, il-Bank jippubblika working papers miktuba minn ekonomisti oħrajn fis-serje tiegħu ta' Working Papers. Is‑serje tal‑Working Papers tal‑Bank tiġi riveduta mill-pari internament u esternament.

Working Papers u Studji Oħra
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Pre-2013 publications

Is-serje ta' Policy Notes tirreferi għal sommarji qosra dwar kwistjonijiet magħżula ta' politika, relatati mal-ekonomija Maltija. Din is-serje tiġi riveduta internament.

Policy Notes
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

L-ekonomisti tal-Bank huma inkoraġġiti sabiex jippubblikaw ir-riċerka tagħhom f'pubblikazzjonijiet esterni. Il-links għal dan ix-xogħol ta' riċerka, li mhux dejjem ikun relatat direttament mal-funzjonijiet tal-Bank, jinsabu hawn taħt. Il-fehmiet espressi f'dawn id‑dokumenti, li għaddew minn proċess ta' reviżjoni mill-pari, huma dawk tal-awturi.

Pubblikazzjonijiet Esterni
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Il-Workshops jikkonsistu minn taħditiet jew preżentazzjonijiet mill-panel, segwiti minn mistoqsijiet u tweġibiet u diskussjoni miftuħa mal-udjenza. Il-Workshops huma miftuħin għall-impjegati.

Għal kwalunkwe informazzjoni oħra, inti ġentilment mitlub tikkuntattjana hawn.