About Us

Analiżi ekonomika u riċerka

Il-Bank jagħmel analiżi ekonomika u riċerka biex jgħin il-partiċipazzjoni tal-Gvernatur fil-Kunsill Governattiv tal-BĊE. Il-Bank jippubblika l-analiżi tiegħu f'żewġ pubblikazzjonijiet ewlenin, jiġifieri r-Rivista ta' Kull Tliet Xhur u r-Rapport Annwali. Ir-Rivista ta' Kull Tliet Xhur fiha rapporti dwar l-iżviluppi ekonomiċi u finanzjarji kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta, xi artikli fuq temi ekonomiċi u monetarji, u statistika ekonomika u finanzjarja. Ir-Rivista jkun fiha wkoll ċerti stqarrijiet pubbliċi tal-Gvernatur. Mill-banda l-oħra, ir-Rapport Annwali fih rapporti fuq il-ħidma tal-Bank matul is-sena ta' qabel kif ukoll jinkludi r-rapport finanzjarju annwali tal-Bank. Fih ukoll analiżi lokali u internazzjonali tal-iżviluppi ekonomiċi u finanzjarji li seħħew matul is-sena ta' qabel. 

Barra minn hekk, il-Bank joħroġ Aġġornament Ekonomiku kull xahar. 

Il-Bank Ċentrali ta' Malta jagħmel ukoll tbassir dwar il-fatturi makroekonomiċi ewlenin tal-ekonomija Maltija permezz ta' mudell ekonometriku u ta' strumenti oħra. Dan it-tbassir jintuża wkoll mill-Eurosistema għall-istimi tagħha. It‑tbassir tal-Bank hu ppubblikat fir-Rapport Annwali u jinsab ukoll fuq is-sit elettroniku tal-Bank.