Currency

Sett Datat 2012

2012

Sett ta' muniti datat 2012

Majority representation 1887

 Dated coin set 2012

Dan is-sett jinkludi t-tmien muniti tal-euro Maltin, iddisinjati minn Noel Galea Bason. Is-sett jinkludi wkoll munita kommemorattiva taż-€2 bil-kliem 'Rappreżentazzjoni tal-Maġġoranza - 1887'. Din il-munita ġiet iddisinjata minn Ġanni Bonnici u hi t-tieni waħda minn serje ta' ħames muniti li jfakkru avvenimenti importanti fl-istorja kostituzzjonali ta' Malta. Ilmunita kommemorattiva għandha wkoll il-marka taz-zekka tar-Royal Dutch Mint, li ħadmet il-muniti tas-sett, u listampar ta' din il-munita hu limitat għal 50,000 munita. Is-sett jinkludi wkoll munita replika tal-perjodu Ruman.