About Us

Il-Fond Bank Ċentrali ta’ Malta

Il‑Bank jemmen fil‑ħtieġa li jappoġġja attivitajiet edukattivi, kulturali, xjentifiċi, kawżi soċjali ta' statura nazzjonali, kif ukoll il‑protezzjoni tal‑wirt nazzjonali. Għal dan il‑għan, f'Jannar tal-2022 ġie stabbilit il‑Fond Bank Ċentrali ta' Malta b'dawn il-miri u l-għanijiet:  

 • Li jappoġġja u jiffinanzja proġetti ta' statura nazzjonali b'viżibilità dejjiema marbuta ma':
  • l-edukazzjoni, il-lingwa, il-letteratura, l-istorja u dixxiplini umanistiċi oħrajn fost l-oħrajn;
  • attivitajiet kulturali li jinkludu fost l-oħrajn id-drama, iż-żfin, il-mużika, u forom oħra ta' arti;
  • riċerka xjentifika inklużi fost l-oħrajn, il-mediċina, it-trattament xieraq tal-annimali u l-konservazzjoni ambjentali;
  • kawżi soċjali;
 • Li jinkoraġġixxi u jappoġġja r-riċerka, il-protezzjoni u l-preservazzjoni tal-wirt nazzjonali Malti;
 • Li jippromwovi r-riċerka u edukazzjoni ogħla fl-oqsma ta' attività tal-Bank u tal-Fond, u għal dan il-għan, kemm jekk waħdu jew flimkien ma' istituzzjonijiet oħra, sew pubbliċi kif ukoll privati, lokali jew barranin, jipparteċipa f'attivitajiet ta' riċerka u tagħlim, inklużi l-organizzazzjoni ta' konferenzi, seminars, simpożji, u korsijiet ta' tagħlim akkademiku jew tekniku, jagħti boroż ta' studju u rikonoxximenti għall-eċċellenza;
 • Li jikkontribwixxi f'attivitajiet edukattivi, kulturali, xjentifiċi, u kawżi soċjali, sabiex ikun ta' sostenn għal persuni legali involuti f'xogħol sostanzjali volontarju, mhux għall-profitt u/jew filantropiku;
 • Li jgħin lill-individwi b'impenn muri sabiex jaħdmu fuq proġett validu relatat ma' attività edukattiva, kulturali jew xjentifika, li jwassal għal studju, riċerka u pubblikazzjoni.

Il‑Bord Konsultattiv tal‑Fond Bank Ċentrali ta' Malta għandu l‑mandat mill‑Bord tad‑Diretturi biex jidentifika proġetti ta' statura nazzjonali b'viżibilità dejjiema li jistħoqqilhom appoġġ mill‑Bank, permezz ta' fondi mwarrba għal skopijiet mhux relatati man‑negozju.

Il-membri tal-Bord Konsultattiv tal-Fond huma s-Sur Narcy Calamatta li jaġixxi bħala President, il-Professur Yosanne Vella, il-Professur Marvin Formosa, il-Markiż Nicholas de Piro u Dr Pauline Lanzon. Dr Jeremy Buttigieg hu s-Segretarju u s-Sur Raymond Filletti huwa t-Teżorier.

Il-ħatra tas-Sur Calamatta ssegwi t-telfa tant għażiża ta' Fr Marius Zerafa, iċ-Chairperson Fundatur tal-Fond (preċedentement magħruf bħala l-Fondazzjoni), li sfortunatament ħalla din id-dinja f'Ottubru 2022.

Fost il-proġetti li saru matul l-2022 kien hemm il-produzzjoni ta' dokumentarju ta' siegħa fuq is-serqa tal-kapulavur San Ġilormu ta' Caravaggio mill-Katidral ta' San Ġwann fil-Belt Valletta li seħħet fl-1984. Uħud mill-benefiċjarji li rċevew appoġġ finanzjarju kienu: ALS Malta għal xiri ta' tagħmir mediku f'Dar Bjorn; il-Klabb tal-Qdif tal-Università ta' Malta għal żewġ dgħajjes C2X u mqadef għall-avveniment ANZAC Day Regatta f'April 2023; il-Fondazzjoni Kon-Katidral ta' San Ġwann sabiex ġabet relikwarju ta' Papa Piju V mill-Vatikan għal Malta f'Ottubru 2022; is-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastjan għall-produzzjoni tal-Oratorio Sebastianus Christianus fil-Katidral Metropolitan tal-Imdina f'Jannar 2023; u s-Soċjetà Storika tal-Isla għall-pubblikazzjoni dwar l-istorja tal-Isla.

Proġetti meritevoli oħrajn li għalihom il-Bank wiegħed appoġġ mat-tlestija tagħhom jinkludu x-xiri ta' tagħmir għal ċentru ġdid ta' riabilitazzjoni għall-Fondazzjoni Inspire, xogħlijiet ta' restawr fuq il-kappella medjevali ta' Santa Katarina fiż-Żejtun, kif segwit minn Wirt iż-Żejtun, u l-bini ta' kamra ġdida mill-Fondazzjoni Wirt Artna fil-Lascaris War Rooms fil-Belt Valletta għall-ħolqien mill-ġdid tax-xena tal-iffirmar taċ-ċediment mill-flotta Taljana f'Malta fil-11 ta' Settembru 1943.

Il-Fond huwa indipendenti minn kwalunkwe influwenza politika, ideoloġika u/jew denominazzjonali.

L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu billi timtela din il-formola u tintbagħat fl-indirizz ta' hawn taħt jew bl-email:

Central Bank of Malta Fund
Fund Secretariat
Central Bank of Malta 
Castille Place
Valletta – VLT1060

Il-Fond Bank Ċentrali ta' Malta
L-ewwel ringiela mix-xellug: Is-Sur Alexander Demarco (Deputat Gvernatur responsabbli għall-Politika Monetarja), is-Sur Narcy Calamatta (President), il-Professur Edward Scicluna (Gvernatur) u s-Sur Oliver Bonello (Deputat Gvernatur responsabbli għall-Istabbiltà Finanzjarja)
It-tieni ringiela mix-xellug: Il-Professur Marvin Formosa, il-Professur Yosanne Vella, il-Markiż Nicholas de Piro u Dr Pauline Lanzon (Membri tal-Bord)
It-tielet ringiela mix-xellug: Is-Sur Raymond Filletti (Chief Officer Financial Control and Risk)
u Dr Jeremy Buttigieg (Segretarju)

Ritratt: Melvin Bugeja