Currency

Mitt Sena minn meta ndaqq l-ewwel darba l-Innu Malti

2022

Mitt sena minn meta ndaqq l-ewwel darba l-Innu Malti

Innu Malti - Deheb

Innu Malti - Fidda

Fis-6 ta' Diċembru 2022, il-Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ żewġ muniti numiżmatiċi tad-deheb u l-fidda li jfakkru l-mitt sena minn meta ndaqq għall-ewwel darba l-Innu Malti.

L-Innu Malti, l-innu nazzjonali ta' Malta, inħoloq ftit wara li Malta, li dak iż-żmien kienet kolonja Brittanika, kienet ingħatat tmexxija awtonoma fl-1921. Bħala xogħol, l-Innu Malti jgħaqqad il-versi miktubin minn Dun Karm Psaila u l-mużika ta' Robert Samut. Madankollu, dejjem kien assoċjat aktar ma' Dun Karm milli mal-mużika ta' Samut.

Fl-1947, Dun Karm Psaila rrakkonta l-istorja ta' kif wasal biex jikteb il-kliem tal-Innu Malti. Hu fakkar li darba, Dr Albert V. Laferla, id-Direttur tal-Iskejjel Elementari, semmagħlu melodija u talbu biex jikteb versi għal magħha. L-għan kien li dawn il-versi jitkantaw minn tfal li jattendu l-iskejjel tal-Gvern. Laferla informa lil Dun Karm li l-mużika nkitbet mill-Professur Robert Samut, tabib  magħruf u rispettat.

L-Innu Malti ndaqq għall-ewwel darba fil-pubbliku fis-27 ta' Diċembru 1922 waqt kunċert organizzat mid-Dramatic Club tal-Għalliema tal-Iskejjel Elementari fit-Teatru Manoel. L-udjenza laqgħet l-Innu Malti b'entużjażmu kbir. Sar popolari ħafna mal-Maltin u fl-1941 ingħata rikonoxximent uffiċjali mill-awtoritajiet lokali. Madankollu, peress li Malta kienet kolonja Brittanika, l-Innu Malti ma setax jissejjaħ  l-Innu Nazzjonali Malti iżda bħala l-Innu ta' Malta.

Kien biss meta Malta kisbet l-Indipendenza fl-1964, li l-Innu Malti kien rikonoxxut formalment bħala l-Innu Nazzjonali ta' Malta u dan kien ikkonfermat f'referenza fil-Kostituzzjoni Maltija li tgħid li l-Innu Nazzjonali ta' Malta huwa "L-Innu Malti" li jibda bil-kliem "Lil din l-Art Ħelwa l-Omm li tatna isimha".

Tip

Denominazzjoni

Dijametru (mm)

Piż
Gross (g)

Finezza

Disinjatur

Zekka

Stampar

Silver Proof

 €10

 38.61

28.28

0.925

Noel Galea Bason

Royal Dutch Mint

1,500

Gold Proof

€100

38.61

31.10

0.999

Noel Galea Bason

Royal Dutch Mint

112