Currency

L-400 Anniversarju tal-Università ta’ Malta

1993

L-400 Anniversarju tal-Università ta' Malta

400th Anniversary - University of Malta  400th Anniversary - University of Malta

Fit‑12 ta' Novembru 1592 twaqqaf il‑Collegium Melitense li kien jitmexxa mill‑Ġiżwiti. F'Awwissu 1561 il‑Papa Piju IV ħareġ Editt li permezz tiegħu ta s‑setgħa lill‑Ġiżwiti li jikkonferixxu lawrji fil‑Filosofija u t‑Teoloġija, iżda huma kienu jgħallmu wkoll il‑grammatika u l‑istudji umanistiċi. Fl‑1768 il‑Gran Mastru Pinto keċċa lill‑Ġiżwiti minn Malta u kkonfiska l‑proprjetajiet kollha tagħhom. Id‑dħul iġġenerat minn dawn il‑proprjetajiet intuża għat‑twaqqif u l‑manutenzjoni tal‑Pubblica Università di Studi Generali. L‑Università waqqfet it‑tagħlim matul l‑intervall qasir Franċiż (1798‑1800), iżda reġgħet bdiet tiffunzjona f'Ottubru 1800. Tul is‑seklu dsatax, l‑Università għaddiet minn serje ta' bidliet fl‑istatuti u r‑regolamenti tagħha biex tiġi konformi mal‑universitajiet fir‑Renju Unit. Fl‑1937 l‑Università kisbet id‑dritt li tuża l‑kelma "Royal" fit‑titlu tagħha. Din il‑kelma ma baqgħetx tintuża aktar meta Malta saret Repubblika fl‑1974. 

Tip

Denominazzjoni

Dijametru(mm)

Piż Gross (g)

Finezza

Disinjatur

Zekka

Stampar

Fidda Proof

 Lm5

38.61

 28.28

0.925

 Noel Galea Bason

Royal Mint, UK

  1,000