Currency

L-ewwel serje – Manwel Dimech

1972

L‑ewwel serje - Manwel Dimech

Manwel Dimech

Manwel Dimech twieled fil‑Belt Valletta fil‑25 ta' Diċembru 1860 f'familja fqira. Kellu tfulija diffiċli ħafna u ta' 13‑il sena ntbagħat il‑ħabs għall‑ewwel darba. Daħal u ħareġ mill‑ħabs diversi drabi, l‑iżjed fuq akkużi ta' serq inkluż serq bi żgass. Fl‑1878, fl‑età ta' 17‑il sena, kien involut f'każ ta' qtil involontarju u ntbagħat il‑ħabs għal iżjed minn 12‑il sena. Fl‑1890 instab ħati ta' ċirkolazzjoni ta' flus foloz u ntbagħat il‑ħabs għal seba' snin. Sal‑età ta' 36 sena, Dimech kien għadda xi 20 sena l‑ħabs. Madankollu, fil‑ħabs biddel ħajtu u tgħallem jaqra u jikteb, studja l‑lingwi u kien jaqra estensivament. Meta ħareġ mill‑ħabs, kien jaqla' x'jiekol bit‑tagħlim tal‑lingwi. Iġġieled ukoll għal riformi soċjali u politiċi, li wassluh għal kunflitt mal‑Knisja Kattolika u l‑awtoritajiet kolonjali. Meta faqqgħet l‑Ewwel Gwerra Dinjija ġie deportat minn Malta. Miet fl‑eżilju fl‑Eġittu fl‑1921. 

Tip

Denominazzjoni

Dijametru (mm)

Piż Gross (g)

Finezza

Disinjatur

Zekka

Stampar

Fidda

Lm1

32

10

0.987

Pietro Giampaoli

SMOM, Rome