Currency

L-ewwel serje – il-Forti Sant’Anġlu

1972

L-ewwel serje - il-Forti Sant'Anġlu

Fort St Angelo

L‑ewwel aċċenn dokumentat ta' Castrum Maris (kastell ħdejn il‑baħar) fuq il‑ponta tal‑peniżola ta' Vittoriosa jmur lura għas‑snin erbgħin tas‑seklu tlettax. Fis‑snin sebgħin tal‑istess seklu, il‑kastell kellu gwarniġjon ta' 150 suldat u kien jinkludi żewġ kappelli, li għadhom jeżistu.

L‑Ordni ta' San Ġwann ħadet pussess ta' Malta fl‑1530 u l‑kavallieri stabbilew ir‑residenza tagħhom f'Vittoriosa, li dak iż‑żmien kien raħal marittimu żgħir. Il‑kastell sar ir‑residenza tal‑Gran Mastru. Saru diversi modifiki biex jissaħħaħ dan il‑kastell medjevali antik. Il‑Gran Mastru De Homedes bena sur biex jirfed in‑naħa tal‑art, waqt li l‑foss tħaffer biex sar iżjed fond u nbidel f'ħandaq fond u wiesa' mimli bl‑ilma. Inbena cavalier biex jiddomina l‑inħawi u nbniet batterija fil‑livell tal‑baħar. Dawn il‑modifiki għenu biex il‑forti jirreżisti b'suċċess l‑Assedju l‑Kbir tal‑1565 mill‑Ottomani; waqt dan l‑Assedju l‑forti reġġa' lura attakk mill‑baħar fuq Senglea. Il‑Forti Sant'Anġlu jmur lura għall‑aħħar snin tas‑seklu sbatax, meta l‑inġinier militari Carlo Grunenberg iddisinja u ffinanzja l‑bini ta' erba' batteriji ta' diversi livelli, li jagħtu għal fuq id‑daħla tal‑Port il‑Kbir.

Meta Malta saret kolonja Ingliża, l‑Armata Ingliża ħadet il‑Forti Sant'Anġlu f'idejha. Fl‑1912 il‑forti sar il‑kwartieri ġenerali tal‑Flotta tal‑Mediterran tal‑Qawwa Navali Britannika. Dak iż‑żmien kien magħruf bħala HMS Egmont, iżda mill‑1933 sar magħruf bħala HMS St Angelo. Il‑forti ngħata lill‑Gvern Malti fl‑1979. 

Tip

Denominazzjoni

Dijametru (mm)

Piż Gross (g)

Finezza

Disinjatur

Zekka

Stampar

Fidda

Lm2

38

20

0.987

Pietro Giampaoli

SMOM, Rome