Payment Systems

Standards ta’ sorveljanza

Għadd ta' prinċipji, standards u rakkomandazzjonijiet eżistenti huma maħsuba għall‑użu bħala linji gwida biex iħeġġu d‑disinn u l‑operazzjoni ta' sistemi ta' pagament u ta' saldu ta' titoli iżjed siguri u effiċjenti. Dawn huma maħsuba wkoll biex jiżguraw li sistemi ta' pagament u ta' saldu ta' titoli jindirizzaw b'mod xieraq ir‑riskji rilevanti li għalihom huma esposti. Il‑prinċipji u standards li qed jiġu applikati bħalissa, ġew aġġornati riċentement biex jinkorporaw qafas iktar strett u firxa usa' ta' infrastrutturi tas‑suq finanzjarju. Iżjed informazzjoni hi disponibbli hawn.

Għall‑valutazzjonijiet, bħalissa qed jintużaw l‑istandards tal‑Eurosistema li ġejjin: