News

News - Web Releases 2018

16/08/2018

Artiklu ta’ riċerka ppubblikat f’Sustainability

Studju ta’ Dr Aaron Grech, Chief Economist fil-Bank Ċentrali ta' Malta, bit-titlu “What makes pension reforms sustainable?” ġie ppubblikat fl-għaxar volum tal-ġurnal akkademiku Sustainability. L-artiklu jargumenta li sabiex ir-riformi jservu fit-tul, huwa essenzjali li jiġi adottat qafas olistiku li jħares lejn l-impatt tar-riformi kemm fuq l-għanijiet kif ukoll fuq il-limitazzjonijiet tas-sistema. 

Back