News

News - Web Releases 2017

05/05/2017

Il-Bank Ċentrali ta’ Malta jospita l-Federazzjoni Bankarja Ewropea

Il‑Bank Ċentrali ta' Malta ospita membri mill‑Federazzjoni Bankarja Ewropea (EBF), li l‑laqgħat tal‑Kumitat Eżekuttiv u tal‑Bord tagħha saru f'Malta fl‑4 u fil‑5 ta' Mejju 2017. 

Dr Mario Vella, il‑Gvernatur, u s‑Sur Alfred Mifsud, Deputat Gvernatur, laqgħu lill‑mistednin għal drinks ġewwa l‑Bank. Fost il-mistednin kien hemm is‑Sur Jose Maria Roldan, il‑Viċi President tal‑EBF, is‑Sur Giovanni Sabatini, iċ‑Chairman tal‑Kumitat Eżekuttiv tal‑EBF, is‑Sur Wim Mijs, iċ‑Chief Executive Officer tal‑EBF u s‑Sur James Bonello, is‑Segretarju Ġenerali tal‑Assoċjazzjoni tal‑Bankiera Maltin.

EBA drinks

EBA drinks

EBA drinks

Lura lejn l-Arkivju