Economics Statistics

Swieq monetarji, bankarji u finanzjarji

Din it‑taqsima fiha firxa wiesgħa ta' statistika u indikaturi monetarji, inkluż il‑kejl wiesa' tal‑provvista tal‑flus magħruf bħala "M3", kif ukoll il‑komponenti u l‑assi korrispondenti tiegħu. L‑aggregati monetarji u l‑kontropartijiet tagħhom jiġu kkalkulati mill‑karta tal‑bilanċ tat‑taqsima tal‑istituzzjonijiet finanzjarji monetarji (IFM). Tiġi inkluża wkoll statistika dwar rati ta' imgħax imħallsa u imposti mill‑IFM fin‑negozju tagħhom ma' individwi u intrapriżi, kif ukoll informazzjoni dwar istituzzjonijiet finanzjarji barra s‑settur tal‑IFM, inklużi fondi ta' investiment u korporazzjonijiet tal‑assigurazzjoni. Barra dan, f'din it‑taqsima hemm dejta dwar titoli ta' dejn u ishma kkwotati, inkluż ħruġ, fidi u ammonti pendenti, u indikaturi oħra tas‑suq finanzjarju.

 

Rapport Finanzjarju u Karta tal-Bilanċ tas-Settur tal-IFM

Financial Statement of the Central Bank of Malta (including historic data as from 1968)
(384kb - Last updated Monday, December 2, 2019 12:17)
Balance Sheet of the Central Bank of Malta based on Statistical Principles
(297kb - Last updated Monday, December 2, 2019 12:17)
Aggregated Balance Sheet of the Other Monetary Financial Institutions based on Statistical Principles
(259kb - Last updated Monday, December 2, 2019 12:17)
   
  Aggregati monetarji u l‑kontropartijiet tagħhom
The Contribution of Resident MFIs to the Euro Area Monetary Aggregates
(307kb - Last updated Monday, December 2, 2019 12:18)
Monetary Aggregates and their Counterparts (1960 - 2007)
(306kb - Last updated Wednesday, August 23, 2017 11:25) (Notes) 
   
  Depożiti miżmuma ma' IFM Oħrajn
Deposits held with Other Monetary Financial Institutions by Sector
(78kb - Last updated Wednesday, February 28, 2018 14:41)
Deposits held with Other Monetary Financial Institutions by Currency
(76kb - Last updated Wednesday, February 28, 2018 14:41)
Deposits held with all Banking Institutions (Jan 1991 - Sept 2003)
(66kb - Last updated Wednesday, August 23, 2017 11:25) (Notes)  
   
  Self ta' IFM Oħrajn
Other Monetary Financial Institutions' Loans by Size Class
(64kb - Last updated Wednesday, February 28, 2018 14:41)
Other Monetary Financial Institutions' Loans to Residents of Malta by Economic Activity
(94kb - Last updated Wednesday, February 28, 2018 14:41)
Other Monetary Financial Institutions' Loans by Sector
(217kb - Last updated Monday, December 2, 2019 12:17)
Other Monetary Financial Institutions' Loans by Currency and Original Maturity to Residents of Malta
(92kb - Last updated Wednesday, February 28, 2018 14:41)
   
  Flus
Currency Issued
(230kb - Last updated Monday, December 2, 2019 12:17)
Currency in Circulation (2000 - 2007)
(39kb - Last updated Wednesday, August 23, 2017 11:26)
Denominations of Euro Banknotes Allocated to Malta
(188kb - Last updated Monday, December 2, 2019 12:17)
Denominations of Euro Coins Issued by the Central Bank of Malta on behalf of the Treasury
(202kb - Last updated Monday, December 2, 2019 12:17)
Denominations of Maltese Currency Issued and Outstanding
(191kb - Last updated Thursday, March 29, 2018 12:42)
   
  FONDI TA' INVESTIMENTI
Aggregated Statement of Assets and Liabilities - Investment Funds
(48kb - Last updated Friday, November 29, 2019 12:03)
   
  KUMPANIJI TAL-ASSIGURAZZJONI
Aggregated Statement of Assets and Liabilities - Insurance Corporations
(84kb - Last updated Tuesday, October 1, 2019 14:49)
   
  ŻVILUPPI FIS-SUQ FINANZJARJU U RATI TAL-IMGĦAX
Monetary Financial Institutions' Interest Rates on Deposits and Loans to Residents of Malta
(138kb - Last updated Thursday, December 5, 2019 10:42)
Monetary Financial Institutions' Interest Rates on Deposits and Loans to Euro Area Residents
(140kb - Last updated Thursday, December 5, 2019 10:42)
Key CBM, ECB and money market interest rates (including historic data 1997 - 2007)
(386kb - Last updated Friday, November 29, 2019 15:10)
Debt Securities, by Sector of Resident Issuers
(98kb - Last updated Thursday, October 24, 2019 09:46)
Quoted Shares, by Sector of Resident Issuers
(89kb - Last updated Thursday, October 24, 2019 09:46)
   
 

DATA STORIKA OĦRA

General Methodological Notes on historic data (25kb) 
Monetary Policy Operations of the Central Bank of Malta (1995 - 2007)
(40kb - Last updated Tuesday, September 12, 2017 10:30)
Aggregated balance sheet of Deposit Money Banks (Jan 1965 - Sep 2003)
(192kb - Last updated Tuesday, September 12, 2017 10:30)
Aggregated balance sheet of International Banking Institutions (Jan 1995 - Sep 2003)
(72kb - Last updated Tuesday, September 12, 2017 10:30)
Aggregated balance sheet of Other Banking Institutions (Jan 1969 - Dec 2000)
(173kb - Last updated Tuesday, September 12, 2017 10:30)  
Deposit Money Banks' loans outstanding by economic activity (Mar 1993 - Sep 2003)
(72kb - Last updated Tuesday, September 12, 2017 10:30) 
International and Other Banking Institutions' loans outstanding by economic activity (Mar 1993 - Sep 2003)
(70kb - Last updated Tuesday, September 12, 2017 10:30) 
Deposit Money Banks' loans outstanding by economic activity (Mar 1969 - Dec 1992)
(64kb - Last updated Tuesday, September 12, 2017 10:30)
International and Other Banking Institutions' loans outstanding by economic activity (Dec 1970 - Dec 1992)
(62kb - Last updated Tuesday, September 12, 2017 10:30)
   
  PUBBLIKAZZJONIJIET, SORSI U METODI RELATATI
Monetary and Financial Statistics Metadata
Revisions to M3 and Other Counterparts of M3 (48kb)
Developments in the Central Bank of Malta's statistics (Money Market Funds, NACE Rev.2, Insurance Corporations) (417kb)
The Central Bank of Malta introduces harmonised statistics on securities issues (31kb)
The Central Bank of Malta introduces harmonised MFI interest rate statistics (36kb)
Bond markets and long-term interest rates in non-euro area Member States of the European Union - January 2008 (646kb)
Changes to monetary aggregates and counterparts to broad money (M3) post euro area entry (15kb)
Changes in the compilation of money and banking statistics in Malta (as from October 2003) (334kb)
List of Monetary Financial Institutions (MFIs) subject to statistical reporting requirements