News

Talbiet għal Żjajjar mill-Midja

Talbiet għal żjajjar, intervisti, sessjonijiet fotografiċi, filmati u attivitajiet oħra relatati mal-midja għandhom jiġu indirizzati lil:

Communications Department
Bank Ċentrali ta' Malta
Pjazza Kastilja
Valletta VLT1060
Malta

Tel: 356 2550 6700
Fax: 356 2550 4950 / 2500
Email: Agħfas hawn

Membri tal‑midja li jżuru l‑Bank Ċentrali ta' Malta għandhom jippreżentaw il‑press card/karta tal‑identità tagħhom fir‑reception desk tal‑Bank. 

Min iżur il‑Bank Ċentrali ta' Malta hu strettament ipprojbit milli jieħu kwalunkwe ritratti/filmati tal‑bini tal‑Bank jew tal‑membri tal‑istaff, permezz ta' kwalunkwe apparat (sakemm ma jkunx awtorizzat speċifikament mis‑Security Office tal‑Bank Ċentrali ta' Malta).

Inti mitlub tinnota li l-bini tal-Bank jinsab taħt is-sorveljanza tas-CCTV 24/7.