Ekonomija

Mudelli makroekonometriċi

L-ekonomiji moderni huma kumplessi ferm, b'ħafna fatturi varjabbli u setturi differenti li huma interkonnessi. Mudell makroekonometriku hu deskrizzjoni simplifikata ta' din ir-realtà kumplessa. Id-deskrizzjoni tidentifika r-relazzjonijiet ekonomiċi ewlenin li jsostnu l-ekonomija, normalment abbażi kemm ta' teorija kif ukoll ta' data storika, u b'hekk isservi biex tgħin lill-ekonomisti u lil min ifassal il-politika biex jifhmu l-ħidma interna tal-ekonomija bażi.