Rokna tal-Gvernatur

Il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta jindirizza s-seminar annwali tal-IFS

F’konformità mal-istrateġija tal-Eurosistema, il-Bank Ċentrali ta’ Malta beħsiebu jikkontribwixxi għal emissjonijiet żero netti billi jaġġusta l-qafas tal-politika tiegħu favur emissjonijiet baxxi ta’ CO2, u billi jtejjeb ir-reżiljenza tal-ekonomija għal avvenimenti relatati mal-klima. Għal dan il-għan, l-Eurosistema ser taġġusta l-investimenti tagħha f’bonds korporattivi lejn emittenti bi prestazzjoni klimatika aħjar u ser taqsam l-għarfien espert tagħha biex trawwem l-adozzjoni tal-aħjar prattiki. L-involviment tal-atturi privati ser ikun essenzjali biex tiġi ffinanzjata t-tranżizzjoni għal żero netti sal-2050.

Fl-intervent tiegħu, il-Gvernatur Scicluna ffoka dwar l-ambjent u fuq it-trasformazzjonijiet fundamentali li għandna quddiemna, peress li huwa dejjem aktar evidenti li t-tibdil fil-klima huwa wieħed mill-akbar theddidiet li qed tiffaċċja l-umanità f’dan is-seklu.

Central Bank of Malta Governor addresses the IFS’s Annual Seminar
Il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta, il-Professur Edward Scicluna

(Ritratt: Melvin Bugeja)