About Us

Btajjel pubbliċi

Btajjel Pubbliċi u Bankarji 2020
(barra s-Sibtijiet u l-Ħdud)
1 ta’ Jannar L-Ewwel tas-Sena
10 ta’ Frar In-Nawfraġju ta’ San Pawl
19 ta’ Marzu San Ġużepp
31 ta’ Marzu Jum il-Ħelsien
10 ta' April Il-Ġimgħa l-Kbira
13 ta' April Tnejn il-Għid (Btala Bankarja)
1 ta’ Mejju Jum il-Ħaddiem
7 ta’ Ġunju Sette Giugno
29 ta’ Ġunju      L-Imnarja
15 ta’ Awwissu Santa Marija
8 ta’ Settembru Il-Vittorja
21 ta’ Settembru L-Indipendenza
8 ta’ Diċembru  L-Immakulata Kunċizzjoni
13 ta’ Diċembru Jum ir-Repubblika
25 ta’ Diċembru Il-Milied
26 ta’ Diċembru L-Għada tal-Milied (Btala Bankarja)

Btajjel tat-TARGET2 2020
(barra s-Sibtijiet u l-Ħdud)
1 ta’ Jannar L-Ewwel tas-Sena
10 ta' April Il-Ġimgħa l-Kbira
13 ta' April Tnejn il-Għid
1 ta’ Mejju Jum il-Ħaddiem
25 ta’ Diċembru Il-Milied
26 ta’ Diċembru L-Għada tal-Milied