Statistika

Esterna

Din it‑taqsima tinkludi firxa ta' statistika dwar it‑transazzjonijiet ewlenin bejn persuni residenti u oħrajn mhux residenti f'Malta. Dawn it‑transazzjonijiet jidhru fir‑rapport ta' Malta dwar il‑bilanċ tal‑pagamenti. Barra dan, it‑taqsima tinkludi statistika dwar il‑kummerċ barrani ta' Malta, ir‑riżervi internazzjonali u l‑likwidità f'munita barranija, kif ukoll statistika dwar il‑pożizzjoni tal‑investiment internazzjonali (i.i.p.), li tipprovdi stampa ġenerali tal‑krediti u d‑debiti ta' Malta fil‑konfront tal‑bqija tad‑dinja. Din it‑taqsima tinkludi wkoll statistika dwar id‑dejn barrani gross u nett ta' Malta.

  Bilanċ tal-pagamenti/Statistika dwar il‑pożizzjoni tal‑investiment internazzjonali (i.i.p.)
Balance of Payments - Current and Capital Accounts (transactions) 
(37kb - Last updated Monday, December 21, 2020 16:24)
Balance of Payments - Financial Accounts (transactions) 
(59kb - Last updated Monday, December 21, 2020 16:24)
International Investment Position (IIP) 
(32kb - Last updated Monday, December 21, 2020 16:24)
   
  Kummerċ barrani (fi prodotti)
Malta's Foreign Trade
(96kb - Last updated Monday, January 18, 2021 08:59)
Imports by Broad Economic Categories 
(361kb - Last updated Monday, January 18, 2021 09:00)
Direction of Trade - Exports 
(116kb - Last updated Monday, January 18, 2021 08:58)
Direction of Trade - Imports 
(106kb - Last updated Monday, January 18, 2021 09:00)
Trade by Major Commodity Groups - Exports 
(66kb - Last updated Monday, January 18, 2021 08:59)
Trade by Major Commodity Groups - Imports 
(90kb - Last updated Monday, January 18, 2021 09:01)
 
  Riżervi internazzjonali
  Assi ta' riżerva uffiċjali
  Ġabra ta' tagħrif dwar ir-Riżervi Internazzjonali u l-Likwidità f'Munita Barranija
   
  Dejn barrani
Gross external debt by sector, maturity and instrument 
(152kb - Last updated Monday, December 21, 2020 10:40)
Net external debt by sector, maturity and instrument 
(96kb - Last updated Monday, December 21, 2020 10:40)
    
  Pubblikazzjonijiet, sorsi u metodi relatati
  External Statistics Metadata
  Assi ta' riżerva uffiċjali - Noti dwar il-Metodoloġija
  Ġabra ta' tagħrif dwar ir-Riżervi Internazzjonali u l-Likwidità f'Munita Barranija - Noti dwar il-Metodoloġija
External Debt Statistics - Methodological Notes (12kb)
European Union Balance of Payments/International Investment Position statistical methods (2,841kb)