Financial Stability
25 ta' Ottubru 2019

Blasphemous rumours? From school to industry in post-colonial Malta

Dr Joseph Gravina

Lekċer Pubblika ġewwa l-Bank Ċentrali ta' Malta

Dr Joseph Gravina
Senior Lecturer II fl-Università ta’ Malta, impjegat fi ħdan
id-Dipartiment tas-Systems of Knowledge fil-Junior College. L-interessi tiegħu ta’ riċerka
jiffukaw fuq l-istudju komparattiv tal-industrijalizzazzjoni, ir-riproduzzjoni soċjali u l-edukazzjoni.

Blasphemous rumours? From school to industry in post-colonial Malta

L-iżvilupp industrijali f’Malta postkolonjali kien jeħtieġ politika ta’ riżorsi umani b’enfasi ‘workfarist’ . L-iskejjel tas-snajja’, fost oħrajn, ipprovdew it-taħriġ meħtieġ sabiex tiżdied il-produttività. Fir-rigward tal-ipproġettar ta’ identità speċifika ta’ klassi, dawk għall-bniet kienu soċjalment meqjusa bħala konservattivi. Wara, il-politika soċjalista tat bidu għall-edukazzjoni komprensiva ‘welfarist’. Il-bidla fil-gvern fl-1987 wasslet għal tibdil fil-lingwaġġ tar-riżorsi umani iżda l-‘workfarism’ kompla (u jkompli) jirnexxi.

Reġistrazzjoni hija meħtieġa b'email fuq [email protected]

Lura lejn l-Arkivju