Statistika

Indikaturi taż-żona tal-euro

F'din it‑taqsima, issib aggregati magħżula taż‑żona tal‑euro u analiżijiet nazzjonali kif ippubblikati mill‑BĊE u l‑banek ċentrali nazzjonali (BĊN) tal‑pajjiżi taż‑żona tal‑euro fis‑siti elettroniċi tagħhom. Il‑karatteristika ewlenija ta' dan il‑qafas hi li l‑aggregati Maltin jistgħu jitqabblu mal‑kontribuzzjonijiet ta' Stati Membri oħra taż‑żona tal‑euro u mal‑aggregati taż‑żona tal‑euro f'tabelli konsistenti li jiġu ppubblikati fl‑istess ħin fis‑sit elettroniku tal‑BĊE u fis‑siti elettroniċi tal‑BĊN parteċipanti. Dan il‑qafas jagħmel il‑preżentazzjoni ta' din l‑istatistika iżjed faċli għal min jużaha.

Swieq monetarji, bankarji, fondi tal-investiment u finanzjariji

MFI (Monetary Financial Institutions) balance sheets: outstanding amounts

Euro area and national MFI interest rates

Euro denominated debt securities

Euro denominated quoted shares

Total assets of euro area investment funds (excluding money market funds)

Number of MFIs per country of residence

 

Indiċi Armonizzat tal-Prezzijiet għall-Konsumatur (HICP) 

Annual percentage changes

Indices

 

PDG u komponenti tal-infiq 

Year-on-year volume growth of GDP and expenditure components

Quarter-on-quarter volume growth of GDP and expenditure components

 

Indikaturi tal-Kompetittività Armonizzata 

Harmonised competitiveness indicators based on consumer price indices

Harmonised competitiveness indicators based on GDP deflators

Harmonised competitiveness indicators based on unit labour cost indices for the total economy