About Us

Edukazzjoni

Il‑Bank Ċentrali ta' Malta joffri firxa ta' riżorsi biex jibni l‑għarfien tal‑pubbliku u jippromwovi komprensjoni aħjar tar‑rwol, il‑funzjonijiet u l‑għanijiet tiegħu fuq livell nazzjonali u fuq livell Ewropew bħala parti mis‑Sistema Ewropea tal‑Banek Ċentrali (SEBĊ). Dan ir‑rwol edukattiv jitwettaq permezz ta' riżorsi informattivi varji, l‑ewwel fosthom id‑distribuzzjoni ta' diversi pubblikazzjonijiet, videos, preżentazzjonijiet u l‑użu ta' logħob interattiv.

Il‑Bank Ċentrali ta' Malta jorganizza wkoll żjajjar informattivi/edukattivi tul is‑sena kollha. Dawn is‑sessjonijiet jiġu ospitati fil‑bini tal‑Bank.