Publications

Tbassir ekonomiku

Il‑Bank Ċentrali ta' Malta jissorvelja mill‑qrib il‑prospetti għall‑ekonomija Maltija. It‑tbassir għall‑indikaturi makroekonomiċi ewlenin, bħall‑prodott domestiku gross u u l‑komponenti tiegħu, kif ukoll l‑impjiegi u l‑qgħad, l‑inflazzjoni u l‑iżviluppi fil‑finanzi pubbliċi huma ppubblikati erba' darbiet fis‑sena; jiġifieri fi Frar, Ġunju, Awwissu, u f'Diċembru, fuq is-sit elettroniku tal-Bank. It-tbassir ta' Frar huwa inkluż ukoll fir‑Rapport Annwali tal‑Bank (ippubblikat f'Marzu). It‑tbassir ikopri s‑sena kurrenti u t‑tliet snin ta' wara.

Stqarrija għall-istampa: Il-Prospetti għall-Ekonomija Maltija 2022-2025 (Frar 2023)

Latest projections - February 2023

 

2022

2023

2024

2025

Tkabbir fil-PDG (% sena fuq sena)

6.8

3.7

3.6

3.5

Rata tal-inflazzjoni (% sena fuq sena)

6.1

4.5

2.3

2.1

Rata tal-qgħad

3.0

3.0

3.2

3.2

Bilanċ tal-baġit tal-Gvern Ġenerali (% tal-PDG)

-5.2

-4.9

-3.8

-2.9

Dejn tal-Gvern Ġenerali (% tal-PDG)

54.9

56.8

57.9

57.9

Matul is‑snin, il‑Bank Ċentrali ta' Malta ħa ħsieb li jipproduċi tbassir konsistenti, trasparenti u kredibbli tal‑indikaturi makroekonomiċi, fiskali u tal‑inflazzjoni. Dan it‑tbassir ekonomiku jirrifletti numru ta' suppożizzjonijiet tekniċi pprovduti mill‑Bank Ċentrali Ewropew lill‑banek ċentrali nazzjonali kollha taż‑żona tal‑euro. Dan il‑proċess hu spjegat hawn taħt:

The Forecasting Process at the Central Bank of Malta