Publications

Tbassir ekonomiku

Il‑Bank Ċentrali ta' Malta jissorvelja mill‑qrib il‑prospetti għall‑ekonomija Maltija. It‑tbassir għall‑indikaturi makroekonomiċi ewlenin, bħall‑prodott domestiku gross u u l‑komponenti tiegħu, kif ukoll l‑impjiegi u l‑qgħad, l‑inflazzjoni u l‑iżviluppi fil‑finanzi pubbliċi huma ppubblikati erba' darbiet fis‑sena; jiġifieri fi Frar, Ġunju, Awwissu, u f'Diċembru, fuq is-sit elettroniku tal-Bank. It-tbassir ta' Frar huwa inkluż ukoll fir‑Rapport Annwali tal‑Bank (ippubblikat f'Marzu). It‑tbassir ikopri s‑sena kurrenti u t‑tliet snin ta' wara.

Stqarrija għall-istampa: It-Tbassir tal-Bank Ċentrali 2024-2026 (Ġunju 2024)

L-Aħħar Tbassir - Ġunju 2024

2023 2024 2025 2026
Tkabbir fil-PDG (% sena fuq sena) 5.6 4.3 3.5 3.5
Rata tal-inflazzjoni (% sena fuq sena) 5.6 2.4 2.0 1.9
Rata tal-qgħad 3.1 3.1 3.1 3.1
Bilanċ tal-baġit tal-Gvern Ġenerali (% tal-PDG) -4.9 -4.1 -3.6 -3.1
Dejn tal-Gvern Ġenerali (% tal-PDG) 50.4 52.5 53.5 54.3

Matul is‑snin, il‑Bank Ċentrali ta' Malta ħa ħsieb li jipproduċi tbassir konsistenti, trasparenti u kredibbli tal‑indikaturi makroekonomiċi, fiskali u tal‑inflazzjoni. Dan it‑tbassir ekonomiku jirrifletti numru ta' suppożizzjonijiet tekniċi pprovduti mill‑Bank Ċentrali Ewropew lill‑banek ċentrali nazzjonali kollha taż‑żona tal‑euro. Dan il‑proċess hu spjegat hawn taħt:

The Forecasting Process at the Central Bank of Malta