Rokna tal-Gvernatur

Il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta’ Malta jipparteċipa fil-laqgħa tal-ECOFIN fi Spanja

Il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta, il-Professur Edward Scicluna, ipparteċipa fil-laqgħa informali tal-Affarijiet ekonomiċi u finanzjarji (ECOFIN) li saret f'Santiago de Compostela, Spanja fil-15 u s-16 ta' Settembru 2023.

Il-laqgħa tal-ECOFIN, li għaliha attendew b'mod konġunt il-Gvernaturi tal-Banek Ċentrali tal-UE u l-Ministri tal-Finanzi tal-UE, iddiskutiet ir-rwol tas-swieq finanzjarji Ewropej fil-kontribut għat-tkabbir ekonomiku tal-futur. Matul is-sessjoni, il-Ministri u l-Gvernaturi tal-Bank Ċentrali qasmu l-fehmiet tagħhom dwar ir-rwol tas-swieq finanzjarji Ewropej fil-finanzjament tal-ġenerazzjoni li jmiss ta' kumpaniji li se jipprovdu impjiegi u jippromwovu tkabbir ekonomiku fil-futur.

ECOFIN

Il-Gvernatur Professur Edward Scicluna ma' Nadia Calviño, l-Aġent Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Ekonomija u t-Trasformazzjoni Diġitali ta' Spanja u Pablo Hernández de Cos, Gvernatur tal-Banco de España

ECOFIN

Il-Gvernatur Professur Edward Scicluna ma' Vladis Dombrovskis, viċi-president eżekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea 

ECOFIN