About Us

Dr Romina Cuschieri

Romina Cuschieri, LLD, inħatret mill‑ġdid bħala Membru tal‑Bord tad‑Diretturi fil‑Bank Ċentrali ta’ Malta għal perjodu ta’ ħames snin b’effett mis‑17 ta’ Diċembru 2018, kariga li kienet tokkupa diġà matul il‑perjodu 2013‑2018. Dr Cuschieri hija wkoll membru tal‑Kumitat tal‑Verifika Interna tal‑Bank. Hi għandha Post Graduate Diploma, Studji Notarili u BA fil‑Legal & Humanistic Studies (International Relations).

Dr Cuschieri okkupat l‑irwol ta’ Segretarja tal‑Bord tal‑Gvernaturi tal‑Institute for Tourism Studies minn Mejju 2016 sa Diċembru tal‑istess sena. Hi wkoll serviet bħala chairperson tal‑Bord tal‑Istudents’ Maintenance Grants fi ħdan il‑Ministeru għall‑Edukazzjoni u x‑Xogħol (MEDE) bejn Novembru 2013 u Ottubru 2019. F’Settembru 2018, Dr Cuschieri nħatret ukoll bħala chief officer u l‑kap tal‑unità tal‑Istudents’ Maintenance Grants & Scholarships Unit fi ħdan il‑MEDE sa Ottubru 2019. Dr Cuschieri kienet ukoll project leader tar‑Reach High Post‑Doctorate Scholarship bejn Settembru 2018 u Ottubru 2019. Dr Cuschieri ilha tokkupa l-kariga ta’ Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data fl-Università ta’ Malta sa minn Diċembru 2019.

 

Professor Frank Bezzina