About Us

Postijiet vakanti

Bħala parti mill‑istrateġija tal‑iżvilupp tiegħu, il‑Bank Ċentrali ta’ Malta b’mod regolari jistieden lill‑individwi li għandhom kwalifiki akkademiċi u professjonali ta' livell għoli u li huma interessati f'impjieg mal‑Bank, biex jirreġistraw dan l‑interess. Il‑kwalifiki mfittxija mill‑Bank huma lawrji mogħtija minn universitajiet ta' reputazzjoni tajba fl‑oqsma tal‑Ekonomija, l‑Ekonometrika, is‑Servizzi Bankarji u l‑Finanzi, l‑Istatistika, l‑ICT u dixxiplini relatati. Applikanti li huma interessati f'karriera fil‑Bank Ċentrali ta’ Malta huma għalhekk mitluba jibagħtu bl‑email CV dettaljat, fejn jindikaw l‑oqsma tal‑kompetenza tagħhom u l‑interessi tagħhom fir‑rigward tal‑karriera.

Kwalunkwe data personali għandha tiġi pproċessata skont ir‑rekwiżiti tal‑leġiżlazzjoni lokali u tal‑UE applikabbli dwar il‑protezzjoni tad‑data inkluż ir‑Regolament Ġenerali dwar il‑Protezzjoni tad‑Data (Regolament (UE) 2016/679) magħrufa bħala “GDPR”. Kwalunkwe data personali ser tkun viżibbli biss għal numru limitat ta' impjegati tal‑Bank Ċentrali ta’ Malta u ser tintuża biss għal skopijiet ta’ reklutaġġ. Il‑perjodu ta’ żamma ta’ din id‑data personali huwa skont l‑istrateġija ta' żamma tad‑dokumenti tal‑Bank. Il-kandidati li jissottomettu applikazzjoni għal impjieg mal-Bank Ċentrali ta' Malta għalhekk qed jagħtu l‑kunsens tagħhom biex id‑data personali tagħhom tiġi pproċessata mill-bord tal-għażla maħtur rispettiv biex jevalwa l-eliġibilità tal-kandidati għall-pożizzjoni li għaliha saret l-applikazzjoni. Skont il‑GDPR, l‑applikanti għandhom dritt ta' aċċess u ta’ portabilità tad‑data personali tagħhom, kif ukoll id‑dritt li jirrettifikaw, iħassru u jirrestrinġu d‑data personali tagħhom u li joġġezzjonaw għall‑ipproċessar u kif ukoll id‑dritt li jirtiraw il‑kunsens tagħhom. Ilmenti dwar il‑protezzjoni tad‑data jistgħu jintbagħtu wkoll lill‑Uffiċċju tal‑Kummissarju għall‑Informazzjoni u l‑Protezzjoni tad‑Data permezz tas‑sit elettroniku www.idpc.org.mt.

Il-Bank Ċentrali taMalta huwa impjegatur inklussiv u jinkoraġġixxi applikazzjonijiet minn kandidati irrispettivament mis-sess tagħhom, l-identità tal-ġeneru, l-etniċità, l-orjentazzjoni sesswali, l-età, ir-reliġjon, id-diżabilità jew karatteristiċi oħra.


 • 207/2022

  MAPS Local Service Desk Senior Officer

  The Central Bank of Malta is inviting applications to fill the position of MAPS Local Service Desk Senior Officer. To support different departments in facilitating meetings with suppliers, requirements process, implementation, testing and migration; to provide the first level of assistance to end-users and to link end-users with MAPS treasury management system in regular day-to-day activities.

 • 630/2022

  Climate and Sustainability Investment Analyst

  The Central Bank of Malta is inviting applications to fill the position of Climate and Sustainability Investment Analyst .To form part of a specialised team tasked with the integration of Sustainable and Responsible Investment (SRI) strategies in the Bank’s non-monetary policy portfolios (NMPPs) managed by the International Asset Management Office; as well as estimate climate-related metrics for such portfolios whilst monitoring pre-set climate targets.

 • 187C/2022

  Project Leader

  The Central Bank of Malta is inviting applications to fill the position of Project Leader.To manage end-to-end projects and programs, related to the Central Bank’s business applications. To interact directly with Business owners, with management and end-users to define the scope, cost, and schedule of the project. To proactively monitor the implementation of project-related contractual agreements with third-party suppliers and to ensure results are aligned with end-users’ requirements. To perform change management activities across the Bank’s Divisions.

 • 556C/2021

  Senior Statistical Information Management Officer

  The Central Bank of Malta is inviting applications to fill the position of Senior Statistical Information Management Officer. Forming part of the Statistics Department’s Statistical Collection & Information Management Office, this role is responsible to identify and analyse user requirements in the area of statistical information management and to be part of the development team who designs and develops the data collection, production and dissemination processes within the Department’s statistical solution (Infostat),

 • 722C/2020

  Senior Financial Crime Compliance Officer

  The Central Bank of Malta is inviting applications to fill the position of Senior Financial Crime Compliance Officer. To establish, implement and maintain a risk-based framework in order to perform Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering and Terrorist Financing (AML/TF) compliance functions, which include efficient gathering and reviewing of new client information, as well as monitoring financial transactions for existing clients to identify suspicious activities.