About Us

Postijiet vakanti

Bħala parti mill‑istrateġija tal‑iżvilupp tiegħu, il‑Bank Ċentrali ta’ Malta b’mod regolari jistieden lill‑individwi li għandhom kwalifiki akkademiċi u professjonali ta' livell għoli u li huma interessati f'impjieg mal‑Bank, biex jirreġistraw dan l‑interess. Il‑kwalifiki mfittxija mill‑Bank huma lawrji mogħtija minn universitajiet ta' reputazzjoni tajba fl‑oqsma tal‑Ekonomija, l‑Ekonometrika, is‑Servizzi Bankarji u l‑Finanzi, l‑Istatistika, l‑ICT u dixxiplini relatati. Applikanti li huma interessati f'karriera fil‑Bank Ċentrali ta’ Malta huma għalhekk mitluba jibagħtu bl‑email CV dettaljat, fejn jindikaw l‑oqsma tal‑kompetenza tagħhom u l‑interessi tagħhom fir‑rigward tal‑karriera.

Kwalunkwe data personali għandha tiġi pproċessata skont ir‑rekwiżiti tal‑leġiżlazzjoni lokali u tal‑UE applikabbli dwar il‑protezzjoni tad‑data inkluż ir‑Regolament Ġenerali dwar il‑Protezzjoni tad‑Data (Regolament (UE) 2016/679) magħrufa bħala “GDPR”. Kwalunkwe data personali ser tkun viżibbli biss għal numru limitat ta' impjegati tal‑Bank Ċentrali ta’ Malta u ser tintuża biss għal skopijiet ta’ reklutaġġ. Il‑perjodu ta’ żamma ta’ din id‑data personali huwa skont l‑istrateġija ta' żamma tad‑dokumenti tal‑Bank. Il-kandidati li jissottomettu applikazzjoni għal impjieg mal-Bank Ċentrali ta' Malta għalhekk qed jagħtu l‑kunsens tagħhom biex id‑data personali tagħhom tiġi pproċessata mill-bord tal-għażla maħtur rispettiv biex jevalwa l-eliġibilità tal-kandidati għall-pożizzjoni li għaliha saret l-applikazzjoni. Skont il‑GDPR, l‑applikanti għandhom dritt ta' aċċess u ta’ portabilità tad‑data personali tagħhom, kif ukoll id‑dritt li jirrettifikaw, iħassru u jirrestrinġu d‑data personali tagħhom u li joġġezzjonaw għall‑ipproċessar u kif ukoll id‑dritt li jirtiraw il‑kunsens tagħhom. Ilmenti dwar il‑protezzjoni tad‑data jistgħu jintbagħtu wkoll lill‑Uffiċċju tal‑Kummissarju għall‑Informazzjoni u l‑Protezzjoni tad‑Data permezz tas‑sit elettroniku www.idpc.org.mt.

Il-Bank Ċentrali taMalta huwa impjegatur inklussiv u jinkoraġġixxi applikazzjonijiet minn kandidati irrispettivament mis-sess tagħhom, l-identità tal-ġeneru, l-etniċità, l-orjentazzjoni sesswali, l-età, ir-reliġjon, id-diżabilità jew karatteristiċi oħra.


 • 372/2024

  Senior Economist Fiscal Affairs and Reports

  The Central Bank of Malta is inviting applications to fill the position of Senior Economist Fiscal Affairs and Reports. To direct the analysis of economic and fiscal developments, and support the Bank’s forecast and research activities.

 • 374/2024

  Senior Research Economist – Modelling Office

  The Central Bank of Malta is inviting applications to fill the position of Senior Research Economist – Modelling Office. To contribute to the maintenance of the Bank’s econometric models, forecasting tools and analytical frameworks, and to carry out economic research under supervision.

 • 391/2024

  Senior Economist Economic Projections and Conjunctural Analysis Office

  The Central Bank of Malta is inviting applications to fill the position of Senior Economist Economic Projections and Conjunctural Analysis Office. To carry out interviews and questionnaires with local firms and lead the collection and compilation of data, in particular property prices and other general economic statistics.

 • 398/2024

  Officer Property, Facilities and Projects

  The Central Bank of Malta is inviting applications to fill the position of Officer Property, Facilities and Projects. To provide the necessary clerical and secretarial support to all personnel within Property, Facilities and Projects office at Property & Procurement Department, in accordance with the Bank’s internal rules and regulations, and National and European legislative frameworks.

 • 187E/2022

  Project Leader

  The Central Bank of Malta is inviting applications to fill the position of Project Leader.To manage end-to-end projects and programs, related to the Central Bank’s business applications. To interact directly with Business owners, with management and end-users to define the scope, cost, and schedule of the project. To proactively monitor the implementation of project-related contractual agreements with third-party suppliers and to ensure results are aligned with end-users’ requirements. To perform change management activities across the Bank’s Divisions.