News

Konferenzi u Simpożji

Il‑Bank Ċentrali ta' Malta jorganizza konferenzi u simpożji ta' riċerka ta' livell għoli sabiex jinkoraġġixxi diskussjoni miftuħa ma' partijiet interessati relevanti, inklużi l‑akkademiċi u rappreżentanti mis‑suq finanzjarju. Esperti barranin, kemm mill‑istituzzjonijiet ta' policy u kemm mill‑akkademja, huma ġeneralment mistiedna sabiex jaqsmu l‑fehmiet u l‑għarfien espert tagħhom dwar it‑tema tal‑konferenza. 

Simpożju 2019

Seminars 2019

Simpożju 2018

Konferenzi 2018

Konferenzi 2017

Simpożju 2017

Simpożju 2016